• Max Blecher

    {RO} Întâmplări în irealitatea imediată – Max Blecher

    1. „Numai în această dispariţie subită a identităţii, regăsesc căderile mele în spaţiile blestemate de odinioară şi numai în clipele de imediată luciditate ce urmează revenirii la suprafaţă, lumea îmi apare în atmosfera aceea neobişnuită de inutilitate şi deşuetudine, ce se forma în jurul meu când halucinantele mele transe isprăveau să mă doboare.” 2. „În afară de aceste două locuri blestemate, restul oraşului se pierde într-o pastă de uniformă banalitate, cu case ce se puteau înlocui unele cu altele, cu copaci exasperant de imobili, cu câini, maidane şi praf.” 3. „Când intrai în adolescenţă nu mai avui crize, dar starea aceea crepusculară care le preceda şi sentimentul profundei inutilităţi a…