Garabet Ibraileanu

  • Garabet Ibraileanu

    {RO} Adela – Garabet Ibraileanu

    1. “Întotdeauna mi-a venit greu să schimb apelativul <<domnişoară>> în <<doamnă>>. Mi se pare o mixtitudine în lucruri prea intime, mi se pare că iau act cu brutalitate la fapte care nu mă privesc şi nu-i decent să mă privească.” 2. “Tinereţea – plutire pe un râu de munte cu mlădieri capricioase, sub jocurile de lumini şi umbre ale pădurilor, cu întârzieri neprevăzute şi binevenite, cu gândul la bucuria drumului de mâine. Şi după câţiva ani, care trec ca un fulger, alunecarea vertiginoasă, fără putinţă de oprire, între valuri uniforme, într-o lumină sură şi rece de toamnă, spre apropiata prăpastie.” 3. “Nimeni nu iubeşte când nu speră măcar inconştient să…