1. „Vrând-nevrând, începuse să-şi intre în meserie şi să-şi dezmorţească spiritul de observaţie şi simţul critic. Pe vremea când frecventa conferinţele de presă, o perioadă foarte scurtă, învăţase să fie iscoditor şi enervant. Din pricina profesiei îşi cultivase o asemenea atitudine, deşi firea lui era alta, ceva mai meditativă. Dacă nu eşti perspicace şi inflamat, autorităţile te duc cu preşul, înghiţi numai propagandă şi PR.” 2. „Comuniştii,...