Iovan Ducici

  • Iovan Ducici

    {RO} Fericire, iubire, femeie – Iovan Ducici

    1. “Fericiri şi nefericiri sunt cai albi şi cai negri cee aleargă în aceeaşi direcţie, aproape şi paralel, aşa că o iau înainte când albii lângă cei negri, când negrii lângă cei albi. Aşa merge toată viaţa, alcătuită în întregime din astfel de întreceri între cai albi şi cai negri. De aceea omul, în acelaşi timp, îşi trece viaţa în fericire şi nefericire, chiar şi atunci când nu-şi dă seama de asta. Nu există nici o nefericire absolută, precum nici fericirea absolută, şi de aceea le trăim pe amândouă în acelaşi timp.” 2. “Omul, când crede că e pentru totdeauna pierdut, uită că mai există o mină de aur nedescoperită.”…