Amelie Nothomb

  • Amelie Nothomb

    {RO} Igiena asasinului – Amelie Nothomb

    1. “Un romancier e o persoană care pune întrebările, nu care le dă răspuns.” 2. “Dacă un scriitor reuşeşte să fie atât de pasionat în legătură cu subiectul ăsta [să vorbească despre propriile romane], atunci nu-s decât două posibilităţi: fie repetă cu glas tare ce-a scris în cartea lui şi atunci e un papagal; fie explică nişte chestii interesante despre care n-a vorbit acolo, caz în care cartea e ratată pentru că nu izbuteşte să spună totul.” 3. “Femeile sunt nişte victime deosebit de pernicioase întrucât îşi cad victime mai cu seamă lor înşieşi, adică celorlalte femei. Dacă vrei să cunoşti drojdia sentimentelor omeneşti, cercetează sentimentele pe care le nutresc…

  • Amelie Nothomb

    {RO} Dictionar Robert de nume proprii – Amelie Nothomb

    1. „Atitudinea băieţilor faţă de pionierele sutienului era ambiguă: trăgeau cu ochiul la ele, vorbind totodată despre ele cu dispreţ. Este, de altfel, un obicei pe care sexul masculin îl păstrează toată viaţa: el calomniază în gura mare tot ceea ce îi bântuie obsesiile masturbatorii.” 2. „Plectrude îşi spuse că şi asta însemna să te desparţi de copilărie: să nu te mai bucuri de apropierea Crăciunului.” 3. „Fiecare fiinţă are, cu siguranţă, în universul a tot ceea ce a fost scris, o operă care o va transforma în cititor, dacă destinul va favoriza acea întâlnire. Căci, în privinţa cărţilor este încă şi mai adevărat ceea ce spune Platon despre jumătatea…