Garabet Ibraileanu

{RO} Adela – Garabet Ibraileanu

1. “Întotdeauna mi-a venit greu să schimb apelativul <<domnişoară>> în <<doamnă>>. Mi se pare o mixtitudine în lucruri prea intime, mi se pare că iau act cu brutalitate la fapte care nu mă privesc şi nu-i decent să mă privească.”

2. “Tinereţea – plutire pe un râu de munte cu mlădieri capricioase, sub jocurile de lumini şi umbre ale pădurilor, cu întârzieri neprevăzute şi binevenite, cu gândul la bucuria drumului de mâine. Şi după câţiva ani, care trec ca un fulger, alunecarea vertiginoasă, fără putinţă de oprire, între valuri uniforme, într-o lumină sură şi rece de toamnă, spre apropiata prăpastie.”

3. “Nimeni nu iubeşte când nu speră măcar inconştient să fie iubit.”

4. “Femeile nu citesc pentru expresie, ci pentru observaţiile despre viaţă, adică despre ele.”

5. “Femeilor nu le place să fie tratate ca nişte sanctuare, cu genuflexiuni şi cădelniţări, chiar când tămâia e de cea mai bună calitate.”

6. “Corpul unei femei tinere – elasticitatea lui, rotunzimile calde, fineţea şi luminozitatea epidermei – este realizarea formală şi structurală cea mai desăvârşită a materiei vii, este miracolul suprem înfăptuit de natură după miliarde de dibuiri şi încercări neizbutite, este termenul ultim al evoluţiei cosmice.”

7. “Foamea selectivă de femeie, numită impropriu şi aproape în derâdere iubire, este întoarcere la animalitate, este, gândind bine, o impulsie sinistră.”

8. “Dacă amorul ar fi provocat de frumuseţea femeii, de inteligenţa ei (…) <<ori de comunitatea dintre suflete>> cum susurează androginii şi ginandrii, salvarea ar fi posibilă. Dar amorul nu este entuziasm estetic şi moral.”

9. “Pânda de a acapara o femeie, consimţirea ori refuzul ei, nesiguranţa dacă-ţi dă sau îţi ia viaţa, ţipătul de bucurie când ţi-o dă, şi mai cu seamă de durere când ţi-o refuză… aceasta, şi nu altceva, constituie poezia amorului.”

Contribuitor: Adelina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *