• I. S. Turgheniev

    {RO} Părinţi şi copii – I. S. Turgheniev

    1. “Un bun chimist este de douăzeci de ori mai folositor decât cel mai bun poet.” 2. “Timpul, e lucru ştiut, zboară uneori ca pasărea, alteori se târăşte ca viermele; dar omul se simte bine atunci când nu ia în seamă trecerea lui.” 3. “Aţi dori să iubiţi, dar nu puteţi, o întrerupse Bazarov. Iată în ce constă nenorocirea dumneavoastră.” 4. “Te dăruieşti uşor doar atunci când nu eziţi.” 5. “Apariţia bădărăniei e deseori folositoare în viaţă , căci ea slăbeşte strunele prea încordate, potoleşte îngâmfarea, dar şi uitarea de sine, amintindu-le că de fapt, sunt rude apropiate.” 6. “Viaţa fiecărui om atârnă de un fir de păr, o prăpastie…